FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jak zmienić sprzedawcę?

Zobacz jak prosta jest zmiana sprzedawcy energii elektrycznej!

 • Czy zmiana dostawcy energii elektrycznej jest bezpłatna?

  Tak, zgodnie z polskim prawem zmiana dostawcy energii elektrycznej jest bezpłatna.

 • Czy podczas procesu zmiany sprzedawcy energii nastąpi przerwa w dostawach prądu?

  Nie, zmiana sprzedawcy nie ma wpływu na dystrybucję energii, która jest realizowana przez inną spółkę. Dystrybutor jest przypisany do danego obszaru i przy zmianie sprzedawcy nie ulega zmianie. Dodatkowo jedną z podstaw oferty EDF jest Gwarancja Bezpieczeństwa, która wyklucza przerwy w dostawach prądu oraz gwarantuje załatwienie wszystkich formalności w imieniu Twojej firmy przez naszych doradców.

 • Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy?

  Sam proces zmiany dostawcy energii zgodnie z polskim prawem trwa nie dłużej niż 21 dni. Dystrybutor jest zobowiązany umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Jednak całość działań związanych ze zmianą sprzedawcy, licząc od podpisania umowy z nowym dostawcą zależy od daty zakończenia umowy z obecnym dostawcą oraz długości okresu wypowiedzenia.

 • Czy koszty zużycia energii i dystrybucji będą na jednej fakturze?

  Koszty zużycia energii i dystrybucji energii będą na dwóch osobnych fakturach. Jest to związane z tym, że sprzedażą i dystrybucją zajmują się dwie różne spółki. Za zużycie energii elektrycznej otrzymują Państwo fakturę od EDF, za dystrybucję od Operatora Sieci Dystrybucyjnej na danym obszarze.

 • Czy wzrosną moje opłaty za dystrybucję?

  Nie wzrosną. Stawki opłat dystrybucyjnych określa taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i nie są one zależne od sprzedawcy energii. Stawki są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki i nie mogą być zmieniane bez zgody URE.

 • Na jakiej podstawie wystawiania jest faktura za zużycie prądu?

  Faktura za zużycie prądu wystawiana jest co miesiąc na podstawie informacji dostarczanych przez OSD lub w przypadku braku informacji od OSD na podstawie szacunków zużycia energii elektrycznej. Po otrzymaniu informacji w kolejnym miesiącu wystawiana jest faktura rozliczeniowa.

 • Czy każda firma może zmienić sprzedawcę energii?

  Tak, sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każda firma. Na rozmowę z nowym sprzedawcą warto sprawdzić do kiedy obowiązuje obecna umowa.

 • Kto po zmianie dostawcy będzie odpowiedzialny za naprawę awarii w sieci energetycznej?

  Za ciągłość w dostawie energii energetycznej odpowiedzialny jest dystrybutor energii. W jego gestii leży też naprawa urządzeń, odczyty liczników oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy. Zmianie ulega tylko firma sprzedająca energię.

 • Kim jest sprzedawca, a kim dystrybutor energii?

  Sprzedawca zajmuje się sprzedażą energii do odbiorcy końcowego. Dystrybutor odpowiada za dostarczenie do odbiorcy energii elektrycznej zakupionej u sprzedawcy oraz utrzymanie sieci energetycznej.

 • Z kim mam się kontaktować w przypadku awarii licznika?

  W przypadku awarii licznika prosimy o kontakt z dystrybutorem energii właściwym dla danego obszaru.

 • Jakie dokumenty są niezbędne do zmiany sprzedawcy energii?

  Do zmiany sprzedawcy w przypadku firm konieczne są dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności. Szczegółowych informacji udzielają nasi doradcy.

Nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?

poznaj naszą ofertę

Formularz wysłany pomyślnie. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą jak najszybciej we wskazanym przez Ciebie czasie.

Zyskaj z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

12 620 98 98

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla małych i średnich firm