Zarząd EDF Polska S.A.

TREŚĆ - główna treść: 

 

 

THIERRY DOUCERAIN
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny EDF Polska S.A.

Thierry Doucerain jest absolwentem Ecole Nationale Supérieure des Mines w Nancy. Swoją karierę rozpoczął w 1978 roku w EDF, jako inżynier Wydziału Inżynierii i Budownictwa. W latach 1984-1990 pracował jako inżynier budownictwa lądowego w różnych elektrowniach jądrowych.

W latach 1990-1998 zajmował stanowiska kierownicze w Wydziale Inżynierii Cieplnej, gdzie był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe i kogeneracyjne. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Głównego Kierownika Projektu i był odpowiedzialny za projekty inwestycyjne EDF we Francji i za granicą. W latach 2002-2005 był Zastępcą Dyrektora Wydziału Inżynierii Cieplnej i był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe w Chinach, Egipcie, Wietnamie, Meksyku i Wielkiej Brytanii. W latach 2006-2012 był Dyrektorem Zarządzającym Wydziału Inżynierii Cieplnej. W 2012 roku dołączył do EDF Polska jako Dyrektor Projektu, a następnie jako Dyrektor Inwestycyjny.

W 2014 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu EDF Polska S.A.


 

 

JANUSZ NOWAK
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji EDF Polska S.A.

Janusz Nowak studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej, zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem w Minnesocie.

Z EDF związany jest od 1998 roku, czyli od momentu przejęcia przez Grupę Elektrociepłowni w Krakowie, w której to przeszedł od stanowiska Obchodowego Kotła do stanowiska Dyrektora Utrzymania Majątku i Dyrektora Produkcji. Następnie przez trzy lata pracował jako Dyrektor Techniczny w Elektrowni Laibin w Chinach, a kolejnych 6 lat, jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Dalkia Poznań ZEC.

Od 2010 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa, Dyrektora ds. produkcji w EDF Polska S.A., odpowiadając za zarządzanie w obszarze operacyjnym, utrzymania i rozwoju oraz koordynację i nadzór nad aktywami produkcyjnymi. 


 

 

LAURENT GUILLERMIN
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansów EDF Polska S.A.

Laurent Guillermin jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Tuluzie ze specjalizacją Rachunkowość i Zarządzanie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku, na Wegrzech w Merlin Gerin Vertesz, gdzie zajmował się m.in. wdrożeniem systemu raportowania oraz kontrolingu wewnętrznego i korporacyjnego.
W latach 1993- 1997 związany był z firmą Schneider Electric z siedzibą w Paryżu, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Kontrolera Finansowego na Europę.
W 1997 przeprowadzial się do Polski gdzie do do 2002 roku zajmował stanowisko Dyrektora ds. Administracyjnych i Finansowych w Schneider Electric Polska z siedzibą w Warszawie.

W 2002 roku dołączył do Grupy EDF, gdzie pomiędzy 2002 a 2010 był Dyrektorem Finansowym Elektrowni Rybnik S.A. W okresie od 2008 do 2010 roku był kierownikiem projektu dążącego do utworzenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze finansów i ITdla 10 spółek Grupy EDF w Polsce, W latach 2010- 2013 jako Business Transformation Officer był odpowiedzialny za projekty przekształceniowe w Grupie EDF w Polsce i zarządzanie w obszarze: IT, Audytu Wewnętrznego, Nieruchomości, Jakości i Organizacji.

Od września 2013 roku zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Finansów w EDF Polska S.A., będąc odpowiedzialnym za takie obszary działalności Spółki, jak: finanse, zakupy, administracja i nieruchomości, IT, zakupy paliw, sprzedaż energii na rynku hurtowym oraz optymalizacja. 


 
JÉRÔME BOTTIN
Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy EDF Polska S.A.

Jérôme Bottin ukończył École Polytechnique oraz École Nationale des Ponts et Chaussées.

W latach 1989-1994 roku zajmował różne stanowiska operacyjne w wydziałach dystrybucji EDF oraz GDF. W latach 1994- 2000 pracował w centrali EDF w Departamencie Studiów Ekonomicznych oraz Departamencie Strategii Korporacyjnej, gdzie był odpowiedzialny za prognozowanie zużycia energii we Francji.
Od roku 2000 do 2007 zajmował różne stanowiska w oddziałach handlowych EDF we Francji w obszarze strategii i kontrolingu.

W latach 2008-2010 rokiem pracował w Departamencie Finansowym EDF, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie i controlling Pionu Regulacji EDF Francja.
W latach 2011-2014 Jérôme Bottin pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego oraz Członka Zarządu EDF Hungary – węgierskiej spółki zależnej Grupy.

Od 1 lipca 2014 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Handlowego oraz Członka Zarządu EDF Polska S.A.


 
 
ANDRZEJ MODZELEWSKI
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju EDF Polska S.A.

Andrzej Modzelewski jest absolwentem Uniwersytetu Essen (Niemcy) i Macquarie University (Australia). Obecnie jest doktorantem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Karierę rozpoczął w 1998 roku jako konsultant w jednej z wiodących niemieckich firm doradczych wyspecjalizowanych w sektorze energetycznym.

W 2003 roku przeniósł się do Polski i przyłączył do niemieckiej Grupy RWE. W RWE Polska był między innymi odpowiedzialny za hurtowy handel energią, inwestycje w sieci elektroenergetyczne, za proces unbundlingu oraz za strategię i biznesu.

W latach 2011 i 2014 w Pradze Andrzej był odpowiedzialny za koordynację działalności operacyjnej RWE w Europie Środkowej i Wschodniej. Koordynował działania sprzedaży detalicznej oraz dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Był odpowiedzialny za Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Turcję.

W październiku 2014 roku dołączył do EDF Polska. Jest odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu, M&A, analizy biznesowe, regulację i aspekty ochrony środowiska.

RIGHT COLUMN - photo: 
Tania energia dla firm, zamów online
RIGHT COLUMN - text: 

Obniż rachunki za prąd w swojej firmie dzięki zmianie sprzedawcy.

Poznaj ofertę dla swojej firmy dostępną online.

Jak zmienić sprzedawcę?

Zobacz jak prosta jest zmiana sprzedawcy energii elektrycznej!

poznaj naszą ofertę

Formularz wysłany pomyślnie. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą jak najszybciej we wskazanym przez Ciebie czasie.

Zyskaj z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

12 620 98 98

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla małych i średnich firm