Dobry Pracodawca

Streszczenie: 

Porozumienie o Społecznej Odpowiedzialności Grupy EDF obowiązuje od 2004 roku. Zawiera 22 artykuły będące wyrazem dążenia Grupy do zajęcia pozycji lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

TREŚĆ - główna treść: 

Poza poszanowaniem praw człowieka i przestrzeganiem konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy są to odpowiedzialność wobec pracowników, utrzymanie dobrych kontaktów z wykonawcami, ochrona środowiska, odpowiedzialność wobec społeczeństwa oraz informowanie i dialog.

Bezpieczeństwo pracy

Spółki grupy EDF w Polsce jednoczy odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów, podwykonawców i innych osób przebywających na terenie zakładów. Jesteśmy przekonani, że wszystkim wypadkom, urazom oraz awariom można zapobiec. Naszym nadrzędnym celem jest zero wypadków. Wysoki poziom bezpieczeństwa potwierdzają wyniki uzyskane podczas licznych audytów zewnętrznych. Promocja bezpiecznych postaw, angażowanie pracowników w kwestie BHP oraz doskonalenie przyjętych rozwiązań sprawiły, że polskie spółki stały się liderem w tym zakresie w całej Grupie EDF.

Stawiamy na rozwój

Swoim pracownikom EDF oferuje możliwość poszerzenia fachowej wiedzy, kompetencji menedżerskich oraz umiejętności miękkich. Każdy pracownik jest objęty systemem rozwoju kompetencji oraz indywidualnym planem rozwoju. EDF oferuje możliwość rozwoju na międzynarodowym Uniwersytecie Grupy EDF w takich programach jak Leading at EDF, Electricty Markets, Gas & Hydrocarbons, Advanced Management Programme budowanych we współpracy z INSEAD, uniwersytetami w Tuluzie czy w Ashridge. EDF prowadzi procesy identyfikacji talentów. Pracownicy korzystają z platform e-learningowych, takich jak Ecampusmanagers, Leadership Advantage, Ecampus. Kluczowe programy rozwojowe to Kierunek Rozwój, Zdrowy EDF, Akademia Społeczna, Letnia Akademia Szkoleń, Akademia Trenera Wewnętrznego oraz Program Rozwoju Menedżerów.

Różnorodność sprawia, że firma się rozwija

Na styku kultur, różnych zdań i doświadczeń rodzi się postęp. Korzystając z przynależności do międzynarodowej grupy, EDF czerpie z doświadczeń swoich koleżanek i kolegów z innych krajów. EDF rozszerza kompetencje poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów. Co roku spółki Grupy EDF obchodzą Dzień Różnorodności, podczas którego pracownicy mają okazję lepiej się poznać i zrozumieć korzyści wynikające z różnic. Jako sygnatariusz międzynarodowej Karty Różnorodności EDF zobowiązuje się do prowadzenia polityki równego traktowania, przeciwdziałania mobbingowi oraz zarządzania różnorodnością.

 

Kontakt w kwestiach związanych z CSR:

Maria Niewierko
maria.niewierko@edf.pl, tel. 22 55 65 356

RIGHT COLUMN - photo: 
RIGHT COLUMN - text: 

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga wspólnoty wartości i zobowiązań etycznych, które powinny stale inspirować i kierować działaniem wszystkich pracowników Grupy EDF.

Jak zmienić sprzedawcę?

Zobacz jak prosta jest zmiana sprzedawcy energii elektrycznej!

poznaj naszą ofertę

Formularz wysłany pomyślnie. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą jak najszybciej we wskazanym przez Ciebie czasie.

Zyskaj z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

12 620 98 98

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla małych i średnich firm