Partner społeczności

Streszczenie: 

Grupa wspiera sport, kulturę, edukację, działalność proekologiczną i charytatywną, integrując wokół tych przedsięwzięć społeczności lokalne.

TREŚĆ - główna treść: 

Ideę zrównoważonego rozwoju Grupa EDF przekłada na praktyczne działania każdego dnia. Aby przyczynić się do rozwoju regionów, w których funkcjonuje, EDF angażuje się w życie lokalnych społeczności.

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Od kilku lat grupa EDF realizuje Programy, których beneficjentami są organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz lokalnych społeczności. Szczególną troską EDF otacza osoby w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Grupa dzieli się tym, co ma najlepsze – swoją energią i ciepłem. W Krakowie EDF realizuje program „Podzielmy się ciepłem”, w którego ramach przekazuje organizacjom pozarządowym środki na pokrycie rachunków za ogrzewanie dla najbiedniejszych. Podobne akcje EDF prowadzi w Zielonej Górze, Trójmieście, Rumi, we Wrocławiu i w Toruniu.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych jest poważnym problemem, dlatego EDF stara się aktywnie z nim walczyć. W ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych EDF angażuje się w liczne przedsięwzięcia sportowe. EDF wspiera także niepełnosprawnych narciarzy i kolarzy w czasie Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim EDF CUP i Mistrzostw w Kolarstwie Szosowym EDF TOUR, tenisistów w Międzynarodowym Turnieju Tenisa na Wózkach Wrocław CUP czy żeglarzy podczas Regat Żeglarskich i Kajakowych w Rybniku. W Toruniu corocznie jest głównym mecenasem Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenie sportowe, w którym każdego roku bierze udział ponad 250 zawodników. W Trójmieście Grupa EDF wspiera mityng lekkoatletyczny rangi EAA – Memoriał Żylewicza. Niepełnosprawni zawodnicy rywalizują w wyścigu na 1500 metrów „wózkarzy” i w pchnięciu kulą. W Krakowie EDF funduje nagrodę dla najlepszego niepełnosprawnego biegacza w Cracovia Maraton.

Edukacja

Grupa EDF nie tylko prowadzi akcje edukacyjne Dla pracowników, ale także współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi. Jednym z głównych kierunków wsparcia są różnego typu programy stypendialne. Najważniejsze z nich realizowane są w Rybniku i we Wrocławiu we współpracy z Fundacją im. Józefa Pupki. EDF pomaga szczególnie uzdolnionym studentom, których sytuacja materialna uniemożliwia własny rozwój. Ponadto poprzez celowe programy edukacyjne EDF wspiera konkretne projekty realizowane we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Najważniejszym z prowadzonych przez Grupę EDF działań edukacyjnych na rzecz społeczności lokalnych jest organizacja Dni Otwartych we wszystkich zakładach.

Wspieranie kultury

Wspieranie kultury to jeden z filarów społecznej odpowiedzialności firmy. Dlatego EDF tak mocno angażuje się w wydarzenia kulturalne organizowane w Polsce. Wspiera kilka znaczących polskich instytucji kulturalnych. W zespole budynków po dawnej elektrociepłowni w Gdańsku działa obecnie Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W Krakowie od kilkunastu lat EDF wspiera z kolei, jako jeden z mecenasów, Filharmonię Krakowską im. Karola Szymanowskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.

 

Kontakt w kwestiach związanych z CSR:

Maria Niewierko
maria.niewierko@edf.pl, tel. 22 55 65 356
 

 

RIGHT COLUMN - photo: 
RIGHT COLUMN - text: 

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga wspólnoty wartości i zobowiązań etycznych, które powinny stale inspirować i kierować działaniem wszystkich pracowników Grupy EDF.

Jak zmienić sprzedawcę?

Zobacz jak prosta jest zmiana sprzedawcy energii elektrycznej!

poznaj naszą ofertę

Formularz wysłany pomyślnie. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą jak najszybciej we wskazanym przez Ciebie czasie.

Zyskaj z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

12 620 98 98

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla małych i średnich firm