Wartości i zobowiązania Grupy EDF w Polsce

Streszczenie: 

Według Grupy EDF w Polsce odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga wspólnoty wartości i zobowiązań etycznych, które powinny stale inspirować i kierować działaniem wszystkich pracowników Grupy EDF.

TREŚĆ - główna treść: 

Zgodnie z przyjętym Kodeksem Etyki EDF zobowiązuje się do troski o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, których dotyczy jej działalność, troski o środowisko naturalne, poprzez minimalizowanie efektów zewnętrznych wpływających na człowieka i przyrodę oraz do starań o poprawę jakości życia pracowników – poprzez konstruktywny dialog z nimi i ich przedstawicielami.

Realizując zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa EDF w Polsce przystąpiła do następujących inicjatyw społecznych, środowiskowych lub ekonomicznych, których zasad zobowiązała się przestrzegać:

 • UN Global Compact

  Grupa EDF w Polsce 31 grudnia 2013 r. przystąpiła do Global Compact ONZ – największej na świecie inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Grupa zobowiązała się w ten sposób do realizowania strategii rozwoju przestrzegając jednocześnie dziesięciu zasad w zakresie ochrony praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz zwalczania korupcji. 
   

 • Porozumienie o społecznej odpowiedzialności Grupy EDF
 • Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Deklaracja Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP
 • Karta Różnorodności
 • Deklaracja w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce
 • Deklaracje współpracy oraz porozumienia dotyczące partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju takich miast jak Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław i Zielona Góra
 • Deklaracja środowiskowa EDF Polska Oddział Wybrzeże w Gdańsku – System EMAS
 • Partnerstwo Forum Odpowiedzialnego Biznesu
RIGHT COLUMN - photo: 
RIGHT COLUMN - text: 

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga wspólnoty wartości i zobowiązań etycznych, które powinny stale inspirować i kierować działaniem wszystkich pracowników Grupy EDF.

Jak zmienić sprzedawcę?

Zobacz jak prosta jest zmiana sprzedawcy energii elektrycznej!

poznaj naszą ofertę

Formularz wysłany pomyślnie. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą jak najszybciej we wskazanym przez Ciebie czasie.

Zyskaj z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

12 620 98 98

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla małych i średnich firm