Technologia INNUPS

Streszczenie: 

INNUPS – przełom w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków

TREŚĆ - główna treść: 

Czym jest INNUPS?

Jest to pierwsza, innowacyjna i polska technologia oczyszczania z metali ciężkich ścieków pochodzących z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS).

 

Dlaczego INNUPS?

Pozwala w pełni sprostać nowym wymaganiom BAT-AEL dotyczących ścieków z IMOS. Wspomaga proces oczyszczania ścieków z IMOS, poprzez selektywne usunięcie niebezpiecznych dla środowiska metali oraz ich dalsze wykorzystanie, w zgodzie z zasadami Circular Economy.  . Zastosowanie żywic jonowymiennych w procesach uzdatniania wody nie jest nowe, jednakże w tym przypadku mamy do czynienia z nowatorskim podejściem, opisanym i zgłoszonym we wniosku patentowym do Polskiego Urzędu Patentowego (P.417243)

 

Czym wyróżnia się technologia INNUPS?
W odróżnieniu od obecnie funkcjonujących rozwiązań rynkowych, INNUPS nie powoduje powstawania typowych poprocesowych odpadów niebezpiecznych, których późniejsza utylizacja zwiększyłaby koszty produkcji. Dodatkowo umożliwia kontrolowane wyizolowanie koncentratów poszczególnych grup pierwiastków z materiału wejściowego, w których ich stężenie jest bardzo małe. Zastosowanie technologii INNUPS pozwala na pozyskanie kluczowych dla gospodarki koncentratów metali, bez degradacji środowiska, co stanowi dodatkowy zysk ekologiczny.

 

WYBÓR ROZWIĄZANIA

Opracowanie technologii INNUPS to owoc polskiej myśli technicznej, czterech lat badań i współpracy zespołów  z EDF Polska, Purolite oraz Politechniki Krakowskiej. Metoda INNUPS pozwala w selektywny sposób wychwytywać i odzyskiwać określone pierwiastki tak aby sprostać surowym wymaganiom środowiskowym (BAT-AEL). Na podstawie przeprowadzonych badań można powiedzieć, że technologia INNUPS robi to w sposób efektywny i ekonomiczny gwarantując parametry końcowe.

 

INSTALACJA PILOTAŻOWA

W ramach projektu badawczo-rozwojowego, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programu GEKON, wybudowano instalację pilotażową o wydajności do 3 m3/h. Podczas pracy instalacji pilotażowej określono parametry technologiczne instalacji będącej przedmiotem wdrożenia dla zastosowanych kolumn jonitowych.:

  • sprawność żywic jonowymiennych (w zakresie od kilkunastu do 99% w zależności od metalu i kolumny),
  • rodzaje żywic wytypowane do wdrożenia,
  • założenia dotyczące pracy i regeneracji wymienników jonitowych: ustalono parametry pracy w zakresie skuteczności filtracji, wysokość złoża, prędkości przepływu ścieku, wydajności złoża,
  • wytyczne do prowadzenia regeneracji złoża,
  • określono warunki pracy dla uzyskania optymalnych stężeń metali i oszczędności odczynników chemicznych.

 

TRZY NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA POLSKIEJ TECHNOLOGII INNUPS 

1. Spełnienie wymogów BAT-AEL - zmniejszenie obciążenia środowiska etalami ciężkimi.

2. Ograniczenie ryzyka produkcji osadu niebezpiecznego.

3. Circular Economy – odzysk i wprowadzenie do ponownego obrotu metali.

 

Schemat technologii INNUPS >>>

 

ZOBACZ NASZE USŁUGI DLA PRZEMYSŁU >>>

 

W publikacji przedstawiono wyniki projektu „Opracowanie nowych produktów handlowych dla ubocznych produktów spalania i oczyszczania spalin”. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programu GEKON Generator Koncepcji Ekologicznych numer umowy GEKON1/O5/213102/20/2014

poznaj naszą ofertę

Formularz wysłany pomyślnie. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą jak najszybciej we wskazanym przez Ciebie czasie.

Zyskaj z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

12 620 98 98

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla małych i średnich firm