Audyt efektywności energetycznej

Streszczenie: 

TO SZANSA NA OBNIŻENIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA TWOJEJ FIRMY

 

Audyt efektywności energetycznej – to indywidualna analiza zużycia energii, określająca stan techniczny obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji. Dzięki analizie otrzymasz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej oszczędności energii.

Korzyści tego produktu

Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem energii

Dofinansowanie inwestycji poaudytowej z tytułu dochodów ze świadectw efektywności energetycznej

Przeprowadzenie audytu zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi

TREŚĆ - główna treść: 

Już dziś zamów audyt efektywności energetycznej i wprowadź usprawnienia, dzięki którym zaoszczędzisz energię i otrzymasz świadectwo efektywności energetycznej*

 

 *Oszczędność energii, to różnica między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie, przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej, i po ich realizacji.

 

 

 *Świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energetycznej. Można je otrzymać za przedsięwzięcie lub grupę przedsięwzięć dających roczną oszczędność energii nie mniejszą niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe).

 

 

 

CO ZYSKAŁ KLIENT?

Świadectwo efektywności energetycznej i prawa majątkowe, będące towarem giełdowym zbywalnym na towarowej giełdzie energii.

W praktyce pozyskał środki finansowe, które poprawią wskaźniki ekonomiczne wykonanego działania proefektywnościowego.

 

 

poznaj naszą ofertę

Formularz wysłany pomyślnie. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą jak najszybciej we wskazanym przez Ciebie czasie.

Zyskaj z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

12 620 98 98

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla małych i średnich firm